Stamouers Coetzee en nageslagte

Au$ 13.17

Product Code: 978-1-920091-13-2

In this book Dr NA Coetzee traces the origins and family history of the Coetzee family in South Africa. This original book from which this scan was produced, was published in 1979 and covers the period 1697 to 1979.

The following topics are covered:

  • The origins of the Coetzees;
  • The arrival at the Cape;

  • Descendants in South Africa; and

  • A number of rare documents and photos.

Format : Downloadable PDF of ± 137mb

 

 


 

 

In hierdie boek beskryf Dr NA Coetzee die oorsprong en familiegeskiedenis van die Coetzee familie in Suid-Afrika. Die oorspronklike boek waarvan hierdie skandering gemaak is, is in 1979 uitgereik, en dek die periode 1697-1979.

Die volgende onderwerpe word gedek:

  • Die oorsprong van die Coetzees;

  • Die aankoms in die Kaap;

  • Afstammelinge in Suid-Afrika; en

  • 'n Aantal raar dokumente en fotos.

Formaat : Aflaaibare PDF van ± 137mb