1848 Cape Almanac

Au$ 11.71

Product Code: 978-1-920429-48-5

The Cape of Good Hope Almanac and Annual Register for 1848

Hierdie boek bevat 'n lys van regeringsdepartemente en plaaslike instellings asook verskeie ander interessante besonderhede insluitende:  

 • kennisgewings aan seevaarders,
 • reëls oor banktransaksies en versekering,
 • munisipale fooie,
 • belastingskedules,
 • 'n kalender vir tuiniers,
 • tye van feeste en gebeure,
 • regeringskennisgewings,
 • goewerneurs aan die Kaap,
 • mate, gewigte en valuta, en
 • vele ander kennisgewings, reëls, edm.

Die boek bevat ook 'n groot aantal interessante advertensies van banke, versekeraars, skole, edm.

Bladsye:   493 (in Engels)

Formaat:  Aflaaibare PDF (±19mb)


The Cape of Good Hope Almanac and Annual Register for 1848

This interesting book contains a list of government departments and public institutions as well as range of other quite interesting items, including:  

 • notices to mariners,
 • rules regarding banking and insurance,
 • municipal fees,
 • schedules of taxes,
 • a gardener's calendar,
 • lists of tides, feasts, phenomena etc.,
 • government notices,
 • governors at the Cape,
 • measures, weights and exchanges, and
 • numerous other notices, rules etc.

The book also contains a large number of interesting adverts for banks, insurers, schools etc. 

Pages:   493 (in English)

Format:  Downloadable PDF (±19Mb)