Day of the Buffalo - The Laingsburg Flood

Au$ 13.17

Product Code: 978-1-920429-46-1

Day of the Buffalo - The Laingsburg Flood
GF Marais' book is dedicated to the memory of the heroes and heroines of the flood that swept through Laingsburg, the bravest of the brave, who gave their lives in a valiant attempt to save others; and to those Laingsburgers, still alive, who by their heroism during the flood and their selflessness afterwards have done their town and district proud.

The massive brown silt waters of the Buffalo River swept through the town on 25 January 1981, stunning not only the inhabitants but indeed the whole of South Africa with its ferocity and destruction. In this exceptional book, the people of Laingsburg tell their own story. They recount their losses. They tell of their fears and their prayers. But they also tell of what they retained - life, a gift from God.

33 survivors tell of their experiences, and through their moving eye-witness accounts the reader starts to gain some insight into the horror, raw emotion, loss and yet also hope. 

This book is simply a must!

Pages:   99

Format:  Downloadable PDF (±34Mb, zipped)


Day of the Buffalo - The Laingsburg Flood

GF Marais se  pragboek is opgedra aan die helde en heldinne van die Laingsburgvloed - die dapper mense wat hul lewens afgestaan het in 'n poging om ander te red; en ook aan die Laingsburgers wat deur hul heldedade tydens die vloed en hul barmhartigheidsdiens daarna, hulself, hul dorp en die distrik tot eer gestrek het.

Die geweld waarmee die massa bruin water van die Buffelsrivier op 25 Januarie 1981 die dorp getref het en die vernietiging en lewensverlies wat daaruit voorgevloei het, het nie net die dorp se inwoners nie maar inderdaad die hele land ten diepste geskok.  In hierdie besonderse boek vertel die mense van Laingsburg hul eie storie. Hulle vertel van hul verlies, hul vrese en gebede. En hulle vertel ook van die gawe wat hul van God ontvang het - die gawe van lewe.

33 oorlewendes deel hul ondervindings met die leser - en deur die soms hartverskeurende ooggetuienis kry die leser 'n mate van insae in die afgryse, die rou emosie, verlies en tog ook hoop.

Hierdie pragboek is 'n moet!

Bladsye:   99

Formaat:  Aflaaibare PDF (±34Mb, ge-zip)