Hoe Zij Stierven

Au$ 7.32

Product Code: 978-1-920091-98-9

Hierdie boek bevat beskrywings van die laaste dae en ure van diegene wat in die ABO ter dood veroordeel en tereggestel is, veral in die Kaapprovinsie. Verskeie aandoenlike briewe van die ter-dood-veroordeeldes word hierin weergegee, tesame met briewe van diegene wat hul laaste ure meegemaak het. Die outeur stel dit voorop dat hy nie ten doel het om enige kommentaar te lewer nie, maar om eenvoudig dit mee te deel wat gebeur het, geskryf is en gely is.

Die boek beskryf o.a. die omstandighede rondom die dood van 'n klompie welbekendes soos Gideon Scheepers en JC Lötter maar sluit sowat 40 ander ook in, insluitende :

 • Hendrik van Heerden
 • Karel en Petrus Nienaber
 • Jan Nieuwoudt
 • FA Marais
 • JP Coetzee
 • Daniel Olewage
 • Ignatius Nel
 • Johannes Hermanus Roux
 • Hendrik Jan Veenstra
 • J van Vuuren
 • F Toy
 • Jacobus Schoeman
 • Johannes en Hermanus Kuhn
 • en 'n hele aantal ander.

Die outeur het ook met die tweede uitgawe wat hier weergegee word, 'n addisionele bylae ingesluit met die gebeure rondom die dood van Generaal Beyers en die teregstelling van Jopie Fourie.

'n Hele aantal fotos word ook in die boek opgeneem.

'n Kopie van die voorwoord, inhoudsopgawe en lys van fotos kan hier afgelaai word.

Formaat: Aflaaaibare PDF

Bladsye : 185 bladsye. Nederlands (Nederlands-Afrikaans van die vroeg-1900's)


HOE ZIJ STIERVEN 

This book comprises descriptions of the final days and hours of those who where sentenced to death and executed in the Anglo-Boer War, especially in the Cape Province. Several emotion-laden letters by those sentenced to death are included, as are letters of those who assisted them in their final journeys. The author notes that he purposefully refrained from providing commentary, instead letting the letters and documents speak for themself.

The book describes not only the events surrounding the deaths of a few well-known people such as Gideon Scheepers and JC Lötter, but also of some 40 others, including:

 • Hendrik van Heerden
 • Karel and Petrus Nienaber
 • Jan Nieuwoudt
 • FA Marais
 • JP Coetzee
 • Daniel Olewage
 • Ignatius Nel
 • Johannes Hermanus Roux
 • Hendrik Jan Veenstra
 • J van Vuuren
 • F Toy
 • Jacobus Schoeman
 • Johannes and Hermanus Kuhn
 • and many more.

In this second edition the author also included an additional section on the events surrounding the death of Genl Beyers and the execution of Jopie Fourie.

 

A number of photos are included.

A copy of the Introduction, Preface, Table of Contents and a list of the included photos can be downloaded here.

Format: Downloadable PDF.

Pages : 185 pages. Dutch (Dutch-Afrikaans of the early 1900's)