Lomax, Portrait of a South African village/ Portret van 'n Suid-Afrikaanse dorp

Au$ 11.71

Product Code: 978-1-920091-71-2

LOMAX: PORTRET VAN 'N SUID-AFRIKAANSE DORP - JOHANNES MEINTJES

In 1960 is daar bykans 1400 fotos deur die bekende fotograaf Ambrose Lomax ontdek - 'n groot aantal waarvan die dorp Molteno, sy mense en sy lewe in pragfotos vasvang. Die foto's wat hier afgebeeld word, is 'n keur uit hierdie fotografiese studies, en bied 'n aangrypende beeld van Suid-Afrikaners aan die einde van die vorige eeu en die begin van hierdie eeu. Afgesien van hul kultuur-historiese belang, is hulle pragtig op sigself en 'n fotografiese prestasie.
 
Bekendes - en minder bekendes  - met vanne soos Coetzee, Rossouw, Meij, Meintjes, Hattingh, Van Wyk, Potgieter, Myburgh, Botha, Fourie, Marais en ander word in hierdie pragboek "uitgestal".
 
Die fotos is in 13 groepe verdeel:
 1. Die dorp en distrik Molteno  (uitsig op die dorp, hoofstraat, Jardine se winkel, kloktoring, NG Kkerk, mev Ridley se hospitaal en vele meer)
 2. Die oorlog 1899-1902 (die Stormberg slagveld, Kaapse polisie, polisiekamp, gepantserde trein en ander)
 3. Studente, Verenigings, Gesellighede en Sport (Knothe-studente,skoolkonsert, piekniek op Steyn se plaas, rugbyspan, en ander)
 4. Kinderstudies (Hattingh-tweeling, PG Vice se dogter, kinders van AL Myburgh, seuntjie Fourie en ander)
 5. Jeugstudies (Flossie Gibson, Mary Green, Jongeheer Blount, Mej Rabie)
 6. Broers en susters (Raubenheimer, Meintjes, Olivier, Dodd, Van Zijl, Botha, Meij, Vice en ander)
 7. Vriende en verliefdes (Rossouw/Olivier,Cloete/Van Wyk, Gouws, Meij en ander)
 8. Troues (Stapelberg, Douglas, Alberts, Makin, Raubenheimer, Vorster)
 9. Afsonderlike portrette (vele)
10. Getroude pare (Gibson, Meij, Van Zijl)
11. Gesinne (Hayter, Barry, Rorich, Coetzee, Myburgh en ander)
12. Bejaardes (Brink, Buurman, Mitchley, Coetzer)
13. Gekleurdes, Naturelle en Indiërs (Shaw-gesin, Konstabel Jonas en gesin, D Packiry en gesin, Mev Seengarum en kind en ander)

 

 

 

Hierdie indrukwekkende boek beslaan 127 bladsye en is in beide Afrikaans en Engels.

 


LOMAX: PORTRAIT OF A SOUTH AFRICAN VILLAGE - JOHANNES MEINTJES

 

In 1960 approximately 1400 photos by well-known photographer Ambrose Lomax were discovered - a large number of the town Molteno and its people. The powerful images portrayed in this book present a selection of Lomax's work. They depict a gripping portrait of South Africans at the turn of the century. Apart from their cultural-historic value, these photos are of and in themselves a testament to the photographer's skill.

Some well-known - and also lesser-known - subjects are 'captured' in the book - and well-known surnames such as Coetzee, Rossouw, Meij, Meintjes, Hattingh, Van Wyk, Potgieter, Myburgh, Botha, Fourie, Marais and others make appearances throughout the book.
 
The photos are divided into the following categories:
 1. The village and district of Molteno  (view of the town, main street, Jardine's store, clock tower, DRChurch, mrs Ridley's hospital and many others)
 2. The War 1899-1902 (the Stormberg battlefield, Cape police, police camp, armoured train and others)
 3. Students, Societies, Outings and Sport (Knothe-students,school play, picnic on Steyn's farm, rugby team and others)
 4. Studies of Childhood (Hattingh twins, PG Vice's daughter, children of AL Myburgh, boy Fourie and others)
 5. Studies of Youth (Flossie Gibson, Mary Green, Master Blount, Miss Rabie)
 6. Brothers and Sisters (Raubenheimer, Meintjes, Olivier, Dodd, Van Zijl, Botha, Meij, Vice and others)
 7. Friends and Lovers (Rossouw/Olivier,Cloete/Van Wyk, Gouws, Meij and others)
 8. Weddings (Stapelberg, Douglas, Alberts, Makin, Raubenheimer, Vorster)
 9. Individual Portraits (many)
10. Married Couples (Gibson, Meij, Van Zijl)
11. Families (Hayter, Barry, Rorich, Coetzee, Myburgh and others)
12. The Elderly (Brink, Buurman, Mitchley, Coetzer)
13. Coloureds, Natives and Indians (the family Shaw, Constable Jonas and family, D Packiry and family, Mrs Seengarum and child and others)

 

 

 

This impressive book contains 127 pages and is in both English and Afrikaans.