The Silent Conspiracy / Manor House

Au$ 11.71

Product Code: 978-1-920429-39-3 

The Silent Conspiracy / Manor House

Johannes Meintjes is een van Suid-Afrika se bekendste outeurs en skilders. Sy biografieë oor De la Rey, Botha, Paul Kruger, MT Steyn, Gideon ScheepersPiet Joubert, Olive Schreiner en Sandile is almal hoog-aangeskrewe, soos ook sy boeke oor die Voortrekkers, die Anglo-Boere-Oorlog en Molteno. Bo en behalwe die geskiedkundige boeke  het hy ook 'n paar novelle geskryf - sommige waarin daar fyn kommentaar gelewer is oor die Suid-Afrikaanse politieke opset. Ander gee weer 'n besonderse beskrywing van die samelewing, in die vorm van 'n storie. Die storie van die "Vorsters van Zevenfontein" word in die boek Manor House - wat ook onder die naam The Silent Conspiracyverkoop is - vertel.

Hoofstuk 1 kan hier afgelaai word.

Bladsye:   280

Formaat:  Aflaaibare PDF (±17mb vir Manor House, ± 193mb vir The Silent Conspiracy, beide ge-zip)


The Silent Conspiracy / Manor House

Johannes Meintjes is one of South Africa's most well-known and respected authors and artists. His biographies of De la Rey, Botha, Paul Kruger, MT Steyn, Gideon ScheepersPiet Joubert, Olive Schreiner and Sandile  are all highly rated, as are his books about the Voortrekkers, the Anglo-Boer-War and Molteno. Besides the books of biographical and cultural-historic nature, Meintjes also authored some novels. The storylines of some of these provide commentary on the South African political system while others provide insight into the society of the time. Manor House (which was also marketed under the title The Silent Conspiracy) tells the story of the "Vorsters of Zevenfontein".

Chapter 1 can be downloaded here.

Pages:   280

Format:  Downloadable PDF (±17mb for manor House, ±193mb for The Silent Conspiracy, both zipped)