Vader Van Sy Volk

Au$ 7.32

Product Code: 978-1-920091-82-8

Hierdie lewenskets deur Johannes Meintjes is baseer op sy volledige lewensbeskrywing wat in Engels verskyn het (en wat ook hier te siene is). Hierdie boek is meer verhalend as die Engelse biografie, met die vernaamste klem op biografiese feite, staaltjies, kommando-avonture en so meer.

Die hoofstukke is as volg:

 • Familiegeskiedenis en seunsjare
 • Van student tot regter
 • Die Presidentskap
 • Steyn en die oorlog
 • Die oorlog is verby
 • Onzerust
 • Die rebelle
 • Die dood van 'n held

Daar is ook 'n aantal fotos ingesluit:

 • President MT Steyn, 4 Maart 1896
 • President SJP Kruger
 • Lord Alfred Milner
 • Generaal CR de Wet
 • Rachel Isabella Steyn, gebore Fraser
 • Generaal Louis Botha
 • Generaal JBM Hertzog
 • Scot
 • Ruiter
 • Die vrouemonument

82 bladsye, Afrikaans

Formaat : Aflaaibare PDF (± 45mb)


This biography by Johannes Meintjes is based on his earlier, more detailed book (details of which are available here). The primary focus in this book is to present a narrative of Steyn's life, and Meintjes concentrates on biographical facts, anecdotes, adventures while on commando, etc.

The book consists of the following chapters:

 • Familiegeskiedenis en seunsjare (Family history and boyhood years)
 • Van student tot regter (From student to judge)
 • Die Presidentskap (The Presidency)
 • Steyn en die oorlog  (Steyn and the war)
 • Die oorlog is verby (The end of the war)
 • Onzerust
 • Die rebelle (The rebels)
 • Die dood van 'n held  (Death of a hero)

A number of photos are included:

 • President MT Steyn, 4 March 1896
 • President SJP Kruger
 • Lord Alfred Milner
 • General CR de Wet
 • Rachel Isabella Steyn, born Fraser
 • General Louis Botha
 • General JBM Hertzog
 • Scot
 • Ruiter
 • Die vrouemonument (Monument honouring the women & children of the Anglo-Boer War)

82 pages, Afrikaans

Format: Downloadable PDF (±45mb)