Die Scott Omnibus

Au$ 17.08

Product Code: 978-1-920091-94-1

Daar is nog nie veel geskryf oor die Scotte van Suid-Afrika nie.  In hierdie Omnibus word Jan Scott se drie boeke oor die Scott familie ingesluit: 'Die Scotte van Winburg', 'William Edward Scott en sy nageslag' en 'Wynand Frederik Scott en sy nageslag'.

Die boeke se inhoud word hieronder uiteengesit.

Die Scotte van Winburg:

 • William Edward en sy kinders
 • William Marthinus (d1) en sy nageslag
 • Martha Magdalena Maria (d2) en haar kinders
 • Johannes de Buys (d3) en sy nageslag
 • William Edward (d4) en sy kinders
 • Frederik Petrus (d5) en sy nageslag
 • Susanna Catharina (d6) en haar kinders
 • Johannes Dak (d7) en sy nageslag
 • Johanna M (d8) en Wilhelmina AC (d9)
 • De Buys (d10) en sy nageslag
 • Johanna Danielina (d11) en haar kinders
 • Scott persoonlikhede

William Edward Scott en sy nasate

 • Algemeen
 • Stamvader William Edward Scott
 • Kinders uit die stamvader se eerste huwelik
 • Kinders uit die stamvader se tweede huwelik
 • William Marthinus (b4) en sy kinders
 • Wilhelmina A.C. (b4c1) en William Edward (b4c2) en sy kinders
 • William Marthinus (b4c3) en sy nageslag
 • Susanna Maria Marthina (b4c4) en haar kinders
 • Catharina Jacomina Louise (b4c5) en haar kinders
 • Christina Susanna Hendrina (b4c6) en haar kinders
 • Sara Cornelia (b4c7) en haar kinders
 • Jan Ernest Gideon (b4c8) en sy kinders
 • Wynand Frederik (b4c9) en sy nageslag
 • Hendrik Louis (b4c10) en sy nageslag
 • Charles (b4c11) en sy nageslag
 • Anna Maria Magdalena (b4c12)
 • Jacoba Cornelia (b4c13)
 • Maria Francina (b4c14) en haar kinders
 • David Johannes Petrus (b4c150 en sy nageslag
 • Cornelia Wilhelmina Frederika (b4c16) en haar kinders
 • Evert (Petrus) Philip(pus) (b4c17) en sy nageslag

Wynand Frederik Scott en sy nasate

 • Wynand Frederik (c9) en sy kinders
 • Johanna Catharina Adriana (d1) en haar kinders
 • Christina Hendrina (d2) en haar kinders
 • Maria Magdalena Francina (d3)
 • Frederika Susanna Maria (d4) en haar kinders
 • William Marthinus (d5) en sy nageslag
 • Helena Bernardina (d6) en haar kinders
 • Catharina Jacomina Louisa (d7) en haar kinders
 • Gert Cornelis (d8) en sy nageslag
 • Wynand Frederik (d9) en sy nageslag
 • Jan Tielman (d10) en sy nageslag
 • Hendrik Louis (d11) en sy nageslag

Die boeke is goed voorsien van voetnotas en bronverwysings.

Formaat: Aflaaibare PDF lêers (±27mb).

Afrikaans. 


THE SCOTT OMNIBUS 

Not much has to date been written about the Scott family in South Africa. This Omnibus comtains the 3 Scott books authored by Jan Scott : 'Die Scotte van Winburg', 'William Edward Scott en sy nageslag' and 'Wynand Frederik Scott en sy nageslag'.

The contents of the books are given below.

'Die Scotte van Winburg'

 • William Edward en sy kinders
 • William Marthinus (d1) en sy nageslag
 • Martha Magdalena Maria (d2) en haar kinders
 • Johannes de Buys (d3) en sy nageslag
 • William Edward (d4) en sy kinders
 • Frederik Petrus (d5) en sy nageslag
 • Susanna Catharina (d6) en haar kinders
 • Johannes Dak (d7) en sy nageslag
 • Johanna M (d8) en Wilhelmina AC (d9)
 • De Buys (d10) en sy nageslag
 • Johanna Danielina (d11) en haar kinders
 • Scott persoonlikhede

'William Edward Scott en sy nasate'

 • Algemeen
 • Stamvader William Edward Scott
 • Kinders uit die stamvader se eerste huwelik
 • Kinders uit die stamvader se tweede huwelik
 • William Marthinus (b4) en sy kinders
 • Wilhelmina A.C. (b4c1) en William Edward (b4c2) en sy kinders
 • William Marthinus (b4c3) en sy nageslag
 • Susanna Maria Marthina (b4c4) en haar kinders
 • Catharina Jacomina Louise (b4c5) en haar kinders
 • Christina Susanna Hendrina (b4c6) en haar kinders
 • Sara Cornelia (b4c7) en haar kinders
 • Jan Ernest Gideon (b4c8) en sy kinders
 • Wynand Frederik (b4c9) en sy nageslag
 • Hendrik Louis (b4c10) en sy nageslag
 • Charles (b4c11) en sy nageslag
 • Anna Maria Magdalena (b4c12)
 • Jacoba Cornelia (b4c13)
 • Maria Francina (b4c14) en haar kinders
 • David Johannes Petrus (b4c150 en sy nageslag
 • Cornelia Wilhelmina Frederika (b4c16) en haar kinders
 • Evert (Petrus) Philip(pus) (b4c17) en sy nageslag

'Wynand Frederik Scott en sy nasate'

 • Wynand Frederik (c9) en sy kinders
 • Johanna Catharina Adriana (d1) en haar kinders
 • Christina Hendrina (d2) en haar kinders
 • Maria Magdalena Francina (d3)
 • Frederika Susanna Maria (d4) en haar kinders
 • William Marthinus (d5) en sy nageslag
 • Helena Bernardina (d6) en haar kinders
 • Catharina Jacomina Louisa (d7) en haar kinders
 • Gert Cornelis (d8) en sy nageslag
 • Wynand Frederik (d9) en sy nageslag
 • Jan Tielman (d10) en sy nageslag
 • Hendrik Louis (d11) en sy nageslag

The books are well footnoted and referenced.

Format: Downloadable PDF files (±27mb).

Language: All 3 books are in Afrikaans.