Genealogy

Sort by

Die van der Merwes van Middendeel

Geslagsregister van die familie Van Heerden

Jordaan Omnibus

Jourdan/Jordaan genealogie Vol 4

Jourdan/Jordaan genealogie Vol 3

Jourdan/Jordaan genealogie Vol 2

Jourdan/Jordaan genealogie Vol 1

Die Steenkamps van Suidelike Afrika

Pretorius - 'n Familie-linie oor twee kontinente en meer as drie eeue

Stamouers Coetzee en nageslagte

La Cock Stamboom

The Cowleys from Derbyshire to Plettenberg Bay

Groep Sonder Grense

The Gibson story

Barkhuizen familieregister

Pretorius Omnibus

Palmkronieke Omnibus

Die Heese Omnibus

1820 Settler Omnibus

Ferreira Omnibus

Die Vosloos - Nuttige landsburgers

Morkel - A remarkable South African family (updated)

Touching Circles, Touching Hands

Die geskiedenis van die Rustenburg distrik vanaf ongeveer 1840

Die Heystek familieboek 1862-1987

Op 'n Onmeetlikheid, van een eindpunt na 'n ander

Pretorius oor drie eeue

Smuts van die Swartland

Supergene

Supergene

Au$ 21.95

Info

Stamvader Ignatius Ferreira en sy naverwante

Die NA Coetzee Omnibus

Van Schalkwyk Geslagsregister

The Anglo Boer War Combo

Janse(n) van Rensburg Familie

Stellenbosch Doopregister 1688-1732

Die Lootse van Suid-Afrika

Die Boshoff familie in Suid-Afrika

Pretorius/Onmeetlikheid kombinasie

Die Du Plessis Familieboek 1688-1988

Pretorius van Barkly-Oos

Genealogies of Otto Families

Die familie Buitendag in Suid-Afrika

Die De Beer Familie: drie eeue in Suid-Afrika

1820 Settler Families

Mooc 13/1/1

Mooc 13/1/1

Au$ 14.64

Info

The Story of the Settlement: Grahamstown

Nauhaus: A remarkable Missionary Family

Die Scott Omnibus

Van der Meulen register

The Swiss at the Cape of Good Hope, 1652-1971

Meintjes Omnibus

Personalia of the Germans at the Cape, v2

Van der Merwe - Daar is blou bloed in jou are

Die herkoms van die Afrikaner 1657-1867

Afrikaners in Angola 1880-1928/Transvalianos en Estrangeiros

Nageslag van Guillaume de Swardt

Swanepoel

Swanepoel

Au$ 11.71

Info

Onder-Kouga: Bakermat van Gerbers en Ferreiras

Sort by