Geslagsregister van die familie Van Heerden

Au$ 14.64

Product Code: 978-1-920091-16-3

Geslagsregister van die familie Van Heerden

Die welbekende skryfster Dr Petronella van Heerden het hierdie genealogie van die Van Heerdenfamilie in Suid-Afrika in 1969 publiseer. Die boek dek die periode 1701-1968, en benewens die standaard Inhoudsopgawe, Inleiding en Erkennings, beslaan die boek die volgende:

  • 'n stamregister van 371 bladsye
  • addisionele aantekeninge (20 bladsye)
  • twee aanhangsels met ongekoppelde name (41 bladsye)
  • 'n lys van eggenote se vanne (31 bladsye)
  • twee aanvullings

Bladsye: 463
Formaat: Aflaaibare PDf van ± 38mb


Geslagsregister van die familie Van Heerden

In 1969 the well-known Dr Petronella van Heerden published this successful genealogy of the Van Heerden family in South Africa, covering the period 1701 to 1968.

In addition to the standard Table of Contents, Introduction and Acknowledgements, the book consists of:

  • A  371-page genealogy
  • 20 pages of additional notes
  • 41 pages of un-linked individuals/families
  • A listing of the surnames of those marrying into the Van Heerden clan
  • A couple of corections/additions 

Pages:463 (in Afirikaans)
Format:Downloadable PDF (±38Mb)