Die van der Merwes van Middendeel

Au$ 13.17

Product Code: 978-1-920429-04-1

In hierdie boek deur bekende historikus, biograaf en teoloog Prof Victor d'Assonville en Nico van der Merwe word die wel en weë van die Van der Merwes van die plaas Middendeel in die Boshoffdistrik weergegee. Die periode wat gedek word strek van 1862-2008. Die boek bestaan uit die volgende hoofstukke en bylae:

 1. Die eerste eeue tot Middendeel
 2. Jacobus Erasmus van der Merwe (1824-1893)
 3. Hendrik Nicolaas Johannes van der Merwe (1863-1930)
 4. Jacobus Erasmus van der Merwe (1886-1939)
 5. Schalk Andries Jacobus van der Merwe (1887-1948)
 6. Hendrik Nicolaas Johannes van der Merwe (1890-1944)
 7. Comelis Eliza van der Merwe (1892-1950)
 8. Johannes Petrus van der Merwe (1895-1952)
 9. Carel Erasmus van der Merwe (1897-1953)
 10. Johanna Sophia Crous (nee van der Merwe, 1906-1986)
 11. Jan Sarel van der Merwe (1908-1988)
 12. Slotwoord - 'n Saluut aan Middendeel
 1. Bylaag 1: Geslagregister van HNJ van der Merwe
 2. Bylaag 2: Kwartierstaat van HNJ van der Merwe en MJMC Pienaar
 3. Bylaag 3: Middendeel- Grondbesit en - verdeling
 4. Bylaag 4: Historiese Middendeeldokumente en familiefeesfoto's
 5. Bylaag 5: Van der Merwe familiewapen met uitleg 


Formaat: Aflaaibare PDF (± 82mb). 166 bladsye, Afrikaans.

‘n Gedrukte weergawe van hierdie boek is by www.marnix.co.za beskikbaar.


In this book well-known historian, biographer and theologian Prof Victor d'Assonville and Nico van der Merwe portray the history of the farm Middendeel and its people for the period 1862-2008. Written in Afrikaans, this book comprises of the following chapters and appendices:

 1. Die eerste eeue tot Middendeel
 2. Jacobus Erasmus van der Merwe (1824-1893)
 3. Hendrik Nicolaas Johannes van der Merwe (1863-1930)
 4. Jacobus Erasmus van der Merwe (1886-1939)
 5. Schalk Andries Jacobus van der Merwe (1 887-1948)
 6. Hendrik Nicolaas Johannes van der Merwe (1890-1944)
 7. Comelis Eliza van der Merwe (1892-1950)
 8. Johannes Petrus van der Merwe (1895-1952)
 9. Carel Erasmus van der Merwe (1897-1953)
 10. Johanna Sophia Crous (nee van der Merwe, 1906-1986)
 11. Jan Sarel van der Merwe (1908-1988)
 12. Slotwoord - 'n Saluut aan Middendeel
 1. Bylaag 1: Geslagregister van HNJ van der Merwe
 2. Bylaag 2: Kwartierstaat van HNJ van der Merwe en MJMC Pienaar
 3. Bylaag 3: Middendeel- Grondbesit en - verdeling
 4. Bylaag 4: Historiese Middendeeldokumente en familiefeesfoto's
 5. Bylaag 5: Van der Merwe familiewapen met uitleg


Format: Downloadable PDF (± 82mb).

166 pages, Afrikaans.

The printed version of this book is available at www.marnix.co.za