The Gibson story

Au$ 11.71

Product Code: 978-1-920429-41-6 

'The Gibson Story'
(The Gibson families from Scotland, Northumberland and South Africa in historical context)

Die doel van hierdie pas-gepubliseerde eboek is, volgens die outeur Dr Albie Gibson, om die verhaal van die Gibson en aanverwante families binne die breë geskiedkundige konteks te plaas en om die genealogiese data in datum- en plek-orde te organiseer. 

Die boek is in 3 dele verdeel (sien die aflaaibare 10-bladsy Inhoudsopgawevir meer besonderhede):
1. Skotland en Engeland (7 hoofstukke met 2 byvoegsels)
2. Suid-Afrika: Robert Thompson Gibson (ook 7 hoofstukke, met een byvoegsel)
3. Suid-Afrika: Dr James Gibson ( 8 hoofstukke met 1 byvoegsel)

Die volledige inhoudsopgawe kan hier afgelaai word.

Bladsye:   356

Formaat:  Aflaaibare PDF (±33mb)


'The Gibson Story' 
(The Gibson families from Scotland, Northumberland and South Africa in historical context)

In this newly published e-book, Dr Albie Gibson sets out to "relate the Gibson and related families' stories within the broader historical context and to organise genealogical data by date and place where possible". 

The book comprises 3 parts (see the downloadable 10-page Table of Contents for more detail):
1. Scotland & England (7 chapters, 2 appendices)
2. South Africa: Robert Thompson Gibson (also 7 chapters, 1 appendix)
3. South Africa: Dr James Gibson ( 8 chapters with 1 appendix)

The table of contents can be downloaded here.

Pages:   356

Format:  Downloadable PDF (±33mb)