Van der Merwe - Daar is blou bloed in jou are

Au$ 19.51

Product Code: 978-1-920429-16-4

Van der Merwe:  Daar is bloubloed in jou are

In hierdie elektroniese weergawe van haar boek beskryf Wilma de Waal nie alleen die agtergrond van die Van der Merwes van SA nie, maar verskaf sy ook heelwat persoonlike staaltjies en fotos.

In die boek van 660 bladsye word daar inleidend gekyk na die stamvader Willem Schalk en twee van sy seuns, [b2] Schalk Willem en [b13] Hendrik asook elkeen van die seuns se c-nageslagte. Hoofstukke 5 en 6 beslaan die grootste gedeelte van die boek (p 150-660). Honderde fotos uit privaatversamelings asook van die Drakenstein Heemkring word ingesluit.

Die inhoudsopgawe kan kortliks as volg weergegee word:

Hoofstuk 1

 • Europese afkoms
 • Koninklike afkoms
 • Die familiewapen
 • Ontstaan van die wapen
 • Betekenis van die familiewapen
 • Die familieplaas: De Hoop

Hoofstuk 2

 • Die stamvader

Hoofstuk 3

 • b2 nageslag

Hoofstuk 4

 • b13 nageslag

Hoofstuk 5

 • Van der Merwe stories
 • Voortrekkerstories
 • Anglo Boere-oorlog stories
 • Ons mense en hul dinge
 • Van der Merwe fotos - Drakenstein Heemkring 1888-1903

Hoofstuk 6

 • Koos Lekkerlag se stories

Bronnelys

Seëngebed

 

As 'n bonus het die outeur ook 9 van Koos Lekkerlag se stories as audio-lêers ingesluit.

 

Formaat: PDF Aflaaibare lêer (±350mb) / CD
Bladsye : 660 (Afrikaans)
ISBN :978-0-920429-16-4

 


Van der Merwe:  Daar is bloubloed in jou are (Van der Merwe: blue blood flows in your veins)

In this electronic edition of her book Wilma de Waal not only depicts the background of the Van der Merwes in SA but also provides a number of personal stories supported by a large number of photos from both private collections as well as institutions such as the Drakenstein Heemkring.

The book comprises 660. De Waal briefly describes the history and genealogies of progenitor Willem Schalk and two of his sons, [b2] Schalk Willem and [b13] Hendrik as well as the first generation of those sons' descendants. Chapters 5 and 6 form the bulk of the book (p 150-660).

The table of contents is as follows:

Chapter 1

 • European descent (Europese afkoms)
 • Royal descent (Koninklike afkoms)
 • The family crest (Die familiewapen)
 • Origin of the crest (Ontstaan van die wapen)
 • Meaning of the crest (Betekenis van die familiewapen)
 • The family farm: De Hoop (Die familieplaas: De Hoop)

Chapter 2

 • The progenitor (Die stamvader)

Chapter 3

 • b2 descendants (b2 nageslag)

Chapter 4

 • b13 descendants (b13 nageslag)

Chapter 5

 • Van der Merwe stories (Van der Merwe stories)
 • Voortrekkerstories (Voortrekkerstories)
 • Anglo-Boer war stories (Anglo Boere-oorlog stories)
 • Our people and their 'doings' (Ons mense en hul dinge)
 • Van der Merwe photos - Drakenstein Heemkring 1888-1903

Chapter 6

 • The stories of Koos Lekkerlag (Koos Lekkerlag se stories)

Sources (Bronnelys)

Prayer (Seëngebed)

 

As an added bonus, the author has also included 9 audio files of the "Koos Lekkerlag" stories.

 

Format: Downloadable file (±350mb) / CD
Pages : 660 (Afrikaans)
ISBN :978-0-920429-16-4