Genealogy

Sort by

The Cowleys from Derbyshire to Plettenberg Bay

The Cowleys from Derbyshire to…

Au$ 22.00 Au$ 20.00

Info

Groep Sonder Grense

Groep Sonder Grense

Au$ 16.93 Au$ 11.29

Info

The Gibson story

The Gibson story

Au$ 16.93

Info

Pretorius Omnibus

Pretorius Omnibus

Au$ 28.22 Au$ 19.76

Info

Palmkronieke Omnibus

Palmkronieke Omnibus

Au$ 22.00 Au$ 15.80

Info

Die Heese Omnibus

Die Heese Omnibus

Au$ 33.87 Au$ 23.71

Info

1820 Settler Omnibus

1820 Settler Omnibus

Au$ 31.04 Au$ 21.45

Info

OJO Ferreira Omnibus

OJO Ferreira Omnibus

Au$ 31.04 Au$ 21.45

Info

Die Vosloos - Nuttige landsburgers

Die Jordaan bundel

Die Jordaan bundel

Au$ 37.25 Au$ 31.04

Info

Die Jordaanfamilie - 'n historiese ontleding van hul genealogie en die vestiging van 'n toerismeroete

Die Jordaanfamilie - 'n…

Au$ 15.80 Au$ 11.29

Info

Jourdan/Jordaan-familie in Suid-Afrika: 'n genealogiese register vanaf 1688

Jourdan/Jordaan-familie in…

Au$ 31.04 Au$ 25.40

Info

Morkel - A remarkable South African family (updated)

Morkel - A remarkable South…

Au$ 16.93 Au$ 11.29

Info

Stamouers Coetzee en nageslagte

Stamouers Coetzee en nageslagte

Au$ 15.24 Au$ 11.29

Info

Die Steenkamps van Suidelike Afrika

Die Heystek familieboek 1862-1987

Die Heystek familieboek 1862-1987

Au$ 15.24 Au$ 11.29

Info

Geslagsregister van die familie Van Heerden

Op 'n Onmeetlikheid, van een eindpunt na 'n ander

Op 'n Onmeetlikheid, van een…

Au$ 15.80 Au$ 11.29

Info

Pretorius oor drie eeue

Pretorius oor drie eeue

Au$ 15.24 Au$ 11.29

Info

Smuts van die Swartland

Smuts van die Swartland

Au$ 13.54 Au$ 6.77

Info

Supergene

Supergene

Au$ 25.40 Au$ 16.93

Info

Stamvader Ignatius Ferreira en sy naverwante

Stamvader Ignatius Ferreira en…

Au$ 15.24 Au$ 11.29

Info

Van Schalkwyk Geslagsregister

Personalia Der Periode van het Engelsch Bestuur oor Java

Janse(n) van Rensburg Familie

Janse(n) van Rensburg Familie

Au$ 14.67 Au$ 9.03

Info

Stellenbosch Doopregister 1688-1732

Die Lootse van Suid-Afrika

Die Lootse van Suid-Afrika

Au$ 15.24 Au$ 10.16

Info

Die Boshoff familie in Suid-Afrika

Pretorius/Onmeetlikheid kombinasie

Die Du Plessis Familieboek 1688-1988

Reg en Onreg: Kaapse regspraak in die agtiende eeu

Reg en Onreg: Kaapse regspraak…

Au$ 16.93 Au$ 11.29

Info

Souvenir of the Commemoration of the Centenary of the 1820 Settlers

Pretorius van Barkly-Oos

Pretorius van Barkly-Oos

Au$ 15.24 Au$ 10.16

Info

Genealogies of Otto Families

Genealogies of Otto Families

Au$ 32.74 Au$ 31.04

Info

Die familie Buitendag in Suid-Afrika

Die De Beer Familie: drie eeue in Suid-Afrika

Die De Beer Familie: drie eeue…

Au$ 16.93 Au$ 15.80

Info

1820 Settler Families

1820 Settler Families

Au$ 16.93 Au$ 12.41

Info

Mooc 13/1/1

Mooc 13/1/1

Au$ 15.80 Au$ 12.41

Info

From Diaspora to Diorama

From Diaspora to Diorama

Au$ 22.58 Au$ 18.06

Info

Nauhaus: A remarkable Missionary Family

Die Scott Omnibus

Die Scott Omnibus

Au$ 22.58 Au$ 13.54

Info

Van der Meulen register

Van der Meulen register

Au$ 10.16 Au$ 5.64

Info

The Swiss at the Cape of Good Hope, 1652-1971

The Swiss at the Cape of Good…

Au$ 15.24 Au$ 10.16

Info

Personalia of the Germans at the Cape, v2

Van der Merwe - Daar is blou bloed in jou are

Van der Merwe - Daar is blou…

Au$ 22.58 Au$ 18.06

Info

Stamvader Pieter Becker - sy misdade en verhore

Die herkoms van die Afrikaner 1657-1867

Die Van der Merwes van Middendeel

Afrikaners in Angola 1880-1928/Transvalianos en Estrangeiros

Afrikaners in Angola…

Au$ 16.93 Au$ 11.29

Info

Nageslag van Guillaume de Swardt

Nageslag van Guillaume de Swardt

Au$ 16.93 Au$ 13.54

Info

Swanepoel

Swanepoel

Au$ 15.24 Au$ 10.16

Info

Onder-Kouga: Bakermat van Gerbers en Ferreiras

Onder-Kouga: Bakermat van…

Au$ 15.24 Au$ 10.16

Info

Sort by