Genealogy

Sort by

Geslagsregister van die familie Van Heerden

Jordaan Omnibus

Jordaan Omnibus

Au$ 121.95

Info

Jourdan/Jordaan genealogie Vol 4

Jourdan/Jordaan genealogie Vol 3

Jourdan/Jordaan genealogie Vol 2

Jourdan/Jordaan genealogie Vol 1

Die Steenkamps van Suidelike Afrika

Pretorius - 'n Familie-linie oor twee kontinente en meer as drie eeue

Stamouers Coetzee en nageslagte

La Cock Stamboom

The Cowleys from Derbyshire to Plettenberg Bay

Groep Sonder Grense

The Gibson story

The Gibson story

Au$ 11.71

Info

Barkhuizen familieregister

Pretorius Omnibus

Pretorius Omnibus

Au$ 19.51

Info

Palmkronieke Omnibus

Die Heese Omnibus

Die Heese Omnibus

Au$ 24.39

Info

1820 Settler Omnibus

Die Vosloos - Nuttige landsburgers

Morkel - A remarkable South African family (updated)

Die Heystek familieboek 1862-1987

Op 'n Onmeetlikheid, van een eindpunt na 'n ander

Pretorius oor drie eeue

Smuts van die Swartland

Supergene

Supergene

Au$ 19.51

Info

Stamvader Ignatius Ferreira en sy naverwante

Die NA Coetzee Omnibus

Van Schalkwyk Geslagsregister

Personalia Der Periode van het Engelsch Bestuur oor Java

Janse(n) van Rensburg Familie

Stellenbosch Doopregister 1688-1732

Die Lootse van Suid-Afrika

Die Boshoff familie in Suid-Afrika

Pretorius/Onmeetlikheid kombinasie

Die Du Plessis Familieboek 1688-1988

Reg en Onreg: Kaapse regspraak in die agtiende eeu

Souvenir of the Commemoration of the Centenary of the 1820 Settlers

Pretorius van Barkly-Oos

Genealogies of Otto Families

Die familie Buitendag in Suid-Afrika

Die De Beer Familie: drie eeue in Suid-Afrika

1820 Settler Families

Mooc 13/1/1

Mooc 13/1/1

Au$ 14.64

Info

From Diaspora to Diorama

Die Scott Omnibus

Die Scott Omnibus

Au$ 17.08

Info

Van der Meulen register

The Swiss at the Cape of Good Hope, 1652-1971

Personalia of the Germans at the Cape, v2

Van der Merwe - Daar is blou bloed in jou are

Stamvader Pieter Becker - sy misdade en verhore

Die herkoms van die Afrikaner 1657-1867

Die Van der Merwes van Middendeel

Afrikaners in Angola 1880-1928/Transvalianos en Estrangeiros

Nageslag van Guillaume de Swardt

Swanepoel

Swanepoel

Au$ 11.71

Info

Onder-Kouga: Bakermat van Gerbers en Ferreiras

Sort by