Historical/Biographical

Sort by

1848 Cape Almanac

1848 Cape Almanac

Au$ 11.71

Info

With Roberts to Pretoria

Lotgevalle van die Voortrekkers in Natal 1838-1843

Sagres & Suiderkuis: Raakpunte tussen Portugal en Suid-Afrika deur vyf eeue

NGK Worcester Gedenkboek

The Experiences of an Aide-de-Camp in the Anglo Boer War

A Woman's Wanderings and Trials during the Anglo-Boer War

Frontier Family

Frontier Family

Au$ 11.71

Info

Boer Atrocities - The Pretoria Lunatic Asylum and its Inmates

NGK Kaapstad - Die Moeder van ons Almal

Day of the Buffalo - The Laingsburg Flood

Young Mrs Murray goes to Bloemfontein

In Mid-Victorian Cape Town

Ultrarunners All

Private John Jackson's Boer War Diary

The passing of Pageview

The Cowleys from Derbyshire to Plettenberg Bay

The Gibson story

The Gibson story

Au$ 11.71

Info

Jagersfontein - Past and present 1870-1904

Anna Neethling-Pohl - Lewensskets en haar Portugese dagboek

Koue Bokkeveld - Die storie van Op-die-Berg

Die Heese Omnibus

Die Heese Omnibus

Au$ 24.39

Info

Ferreira Omnibus

Ferreira Omnibus

Au$ 24.39

Info

Die Jerusalemgangers

Die stranding van die Sao Joao

Touching Circles, Touching Hands

Agter die Magalies

De La Rey - Lion of the West

Die geskiedenis van die Rustenburg distrik vanaf ongeveer 1840

Edenburg 1863-1963

General Louis Botha

JC Smuts

JC Smuts

Au$ 9.76

Info

The Old Cape Colony - her men and houses

Oom Paul's People

President Paul Kruger

President Steyn

President Steyn

Au$ 11.71

Info

Sandile - The Fall Of The Xhosa Nation

Stormberg - A Lost Opportunity

Sword in the Sand - Gideon Scheepers

The Anglo Boer War Combo

The Commandant-General Petrus Jacobus JOUBERT

The Voortrekkers

The Voortrekkers

Au$ 13.17

Info

Johannesburg in Arms

A Century of Wrong - FW Reitz

Cecil Rhodes - Man and Empiremaker

Olive Schreiner - Portrait of a South African woman

Voortrekkermense 1

With the Boer Forces

Eeu van Genade: NGKerk Molteno 1881-1981

Windhoek: Van Plaaswyk tot Stadsgemeente

Voortrekkermense 2

Voortrekkermense 1-6 Kombo

The Africanders - A Century of Dutch - English Feud in South Africa

Voortrekkermense III

Voortrekkermense IV

In die Skaduwee van die Dood

Die Boere op St Helena

Andries Pretorius - lewensbeskrywing van die Voortrekker Kommandant-generaal

Die Kerk van Stellenbosch 1686-1963

Kerk op die Wit Hooglande

Die Gereformeerde Kerk, Potchefstroom 1863-1988

Oorlogsoormag en ander sketse en verhale

NGK Wolmaransstad

NGK Wolmaransstad

Au$ 11.71

Info

Nag op St Helena

Boere & Nag op St Helena Kombo

Dagboek van 'n Bethulie Kampdogter

Vir Vryheid en vir Reg

Voortrekkermense VI

Anton Anreith - Sculptor

Lomax, Portrait of a South African village/ Portret van 'n Suid-Afrikaanse dorp

Vader Van Sy Volk

Dorp van Drome: Molteno 1874-1974

Voortrekkermense V

Four Months Besieged - the story of Ladysmith

The Story of the Settlement: Grahamstown

A History of the Jews in South Africa

Kalahari Mac Omnibus

Nauhaus: A remarkable Missionary Family

My Reminiscences of the Anglo Boer War - Gen Ben Viljoen

Sektretaresse vir die Verwoerds

The Boer Version of the War

The Story of the Boers

Hoe Zij Stierven

Die Sieketroosters in Suid-Afrika

The Anglo-Boer War: A Pictorial History

The Rebel Record

The Rebel Record

Au$ 53.65

Info

Gen Jan Smuts and his long ride

Meintjes Omnibus

Meintjes Omnibus

Au$ 39.03

Info

The Boer War Memoirs of Daniel Jacobus Steyn Geldenhuys

Die eerste Vryswartes van Stellenbosch 1679-1720

Cmdt Gideon Scheepers and the search for his grave

Cmdt Johannes Lötter and his rebels

World War 1 Diary of Private Brooks on the Western Front

Slagtersnek en sy mense

Dit is Totius - JD du Toit 1877-1953

SJ du Toit van die Paarl (1847-1911)

Ilha de Moçambique byna Hollands

Serpa Pinto amongst Boer and Brit

Goa, hoofsetel van die Estado da India

Dias, Da Gama en die Khoikhoin

Das Neves - His residence in Mozambique and his visit to the Transvaal

Sort by